Alamat: Ang Alamat ng Alitaptap

Noong unang panahon, may isang makisig na binata na nais mag-  asawa ng pinakamagandang dilag. Siya ay mayabang at masyaong malaki ang pagkakilala sa sarili.

Kung minsan tuloy, nagdaramdam ang ilang mga dalaga sa kanya dahil sa pamimintas niya kahit nakaharap ang dalaga.
Isang araw, papunta na siya sa bundok upang manguha ng yantok nang masalubong niya ang isang napakagandang dalaga na nakasuot ng puting-puti.

“Napakagandang dalaga,” wika niya sa sarili at tuloy-tuloy na nilapitan niya ito.
Nang malapit na siya, nagtatakbo ang dalaga at nawalang parang bula. Hinanap niya ang dalaga sa buong kagubatan ngunit hindi niya nakita.
Sa tagal at hirap na dinanas ng binata sa paghahanap sa dalaga, nagalit siya.
“Hindi ka talaga maganda. Ang ilong mo’y pango, ang mata mo ay duling at ang mga tenga mo ay malalapad!” sigaw ng binata.
Dahil sa pagkahapo ay nahiga siya sa lilim ng punung-kahoy para magpahinga. Naidlip siya at nang magising, nakita niya ang magandang dilag. Alam niyang maganda talaga ang dalaga at hindi totoo ang sinabi niya.
Bigkas ng dalaga, “ininsulto mo ako, kaya mula ngayon, ikaw ay magiging isang kulisap. Manunumbalik lamang ang anyo mo kapag naipakita mo sa akin ang isang dalagang mas higit ang kagandahan sa akin. Humayo ka at hanapin mo ang dalagang sinasabi ko para mabalik ang dati mong anyo,” ang utos ng engkantadang babae.
Lumipad ang binatang naging kulisap upang hanapin ang babaeng mas maganda pa kaysa sa engkantada. Naghanap siya gabi’t araw. Upang makita niya ang babaing gaganda pa sa sumumpa sa kanya, nagdala siya ng ilaw tuwing gabi. Ang binatang yaon na naging kulisap ang tinawag natin ngayong alitaptap.

8 Responses to Alamat: Ang Alamat ng Alitaptap

 1. janie magno says:

  sajs

 2. janie magno says:

  maganda

 3. ivy says:

  okkkkkkkkkkkkkk

 4. cute says:

  gawan ng simili ang bawat pares ng pangngalan

  1.) takot ng alitaptap -malakas na bagyo
  2.)kabog ng dibdib -malakas na tunog ng tambol
  3.)dahon ng sampagita -malapad na bubong ng bahay
  4.)pagtulong ng puno ng sampagita – mapagpalang kamay ng magulang
  5.)apoy ng alitaptap -liwanag ng araw

 5. gween ocanada says:

  heheheheh wow

 6. frexy herera says:

  .it helps me with my assignment and lessons

 7. Jetron says:

  :):D;):(:p;(:|:/:o:*:x:>8-):@;>

 8. ceilo says:

  DEAR LOLLYPOP,
  I AM THANK YOU FOR YOU BECAUSE YOU ARE THE FOOD THAT CHILDREN BUY IN STORE BECAUSE IT IS SWEET HERE IS JOLLIBEE PARTY IN DECEMBER 6 2012 THERE WILL BEA GIFT FOR CHILDREN AND FOR ADULTS INSIDE THE GIFT FOR CHILDREN IS FOOD AND FOR ADULTS IS THING USE EXAMPLES GLASS…………………………….

  THATS ALL THANK YOU!!!!!!!!!!!

  READ THIS PLS……….

  AND AGAIN THAK YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>