Ang salbaheng Lobo

| February 15, 2009 | 0 Comments

lobo

 

Isang araw, may isang lobo na pumunta sa bukid ni Mang Isko.  Nakita ni Mang Isko ang lobo, nabaitan siya dito dahil hindi man lang hinabol ng lobo ang mga alaga niyang tupa.  Sa halip, binabantayan pa ng lobo ang mga tupa.

Minsan, pupunta si Mang Isko sa bayan.  Bibili siya ng pagkain.  Kinausap niya  ang lobo na bantayan nito ang mga alagang tupa.

Pagbalik ni Mang Isko, siya ay nagulat sa nakita.  Patay ang tatlong tupa na kanyang alaga at wala rin sa paligid ang lobo.

Nasabi nalang niya sa sarili na “isang masamang hayop ang lobo at hindi ito mapagkakatiwalaan.”

 

 

Aral: Mag-ingat.

         Huwag basta-basta magtitiwala sa hindi batid na husto ang ugali.

 

 

 

 

( Fable is a tale of verse, often using animals or inanimate objects as characters, that illustrates or teaches a moral. )

Tags: , , , , ,

Category: Mga Pabula

About the Author (Author Profile)

Leave a Reply