Kaibahan ng retorika sa balarila

Ano ang pagkakaiba ng retorika sa balarila?

Kung ang retorika ay nagbibigay ng linaw, bisa at kagandahan sa pahayag, ang balarila naman ay nagdudulot ngkawastuhan sa pahayag.


Ano ang komposisyon?

Ang komposisyon ay maituturing na pinakapayak na paraan ng pagsulat.

Mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng komposisyon:

1.      Paksa o theme – kapag walang paksa, walang susulatin sapagkat ito ang kaalaman ng sulatin.

2.      Pamagat

3.      Pagsisimula

4.      Pagwawakas ng komposisyon

Paano igagawa ng pamagat ang komposisyon?

1.      Pinakadiwa ng komposisyon (karanasan)

2.      Pinakamahalagang bagay sa komposisyon

3.      Kung ang mahalagang bagay ay nagagamit na pamagat ng komposisyon, gayun din magagamit na pamagat ang mahalagang lugar o tagpuan sa iyong komposisyong susulatin.

4.      May pamagat ding mula sa pangalan ng mahalagang tauhan


Paano sisimulan ang komposisyon?

1.      Paggamit ng sipi

2.      Paggamit ng tanong

3.      Paggamit ng makatawag pansing pangungusap

4.      Pambungad na pagsasalaysay

5.      Maaaring banggitin ang kasaysayan o mga pangyayaring nasa likuran ng paksa

6.      Maaaring gumamit ng salitaan

7.      Paggamit ng salawikain o kawikaan

Paano wawakasan ang komposisyon?

1.      Ibigay ang buod ng paksa

2.      Pag-iiwan ng isang tanong / mga tanong

3.      Mag-iwan ng hamon

4.      Maaaring gumawa ng panghuhula

5.      Magwakas sa angkop na sipi

6.      Maaaring sariwain ang suliraning nabanggit sa simula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>