Pagsasaling wika

| July 1, 2010 | 0 Comments

Ano ang pagsasaling wika?

Ito ay ang paglilipat mula sa isang wika sa isang pang-wika; ilagay sa dalawang wikang magkaiba.


Katangian ng pagsasaling wika

1.      Kasanayan sa dalawang wika – ang orihinal at ang pinagsasalinan

2.      ganap na pag-unawa sa diwa o kahulugang isinasaad ng akdang isinasalin

3.      ganap na kaalaman sa paksang tinatalakay

Pagsasalin sa mga pangungusap

1.      Kung ang pangungusap ay may di tiyak na layon

2.      Kung ang pangungusap ay may tiyak na tinutukoy na layon

3.      Kung ang pangungusap ay may isang di-tiyak na tuwirang layon at isang di-tuwirang layon sa isang pariralang pang-abay.

4.      Kung ang pangungusap ay may isang makatuwirang di-tuwirang layon at isang di-tiyak na tuwirang layon.

5.      Kung ang pangungusap ay may isang makatuwirang di-tuwirang layon at tiyak na tuwirang layon.

 

Tags: , , , ,

Category: Retorika

About the Author (Author Profile)

Leave a Reply