Ang mga unang Lahi sa Mundo

Kung pito ang kontinente, siyam naman ang kinikilalang mga lahi ng tao sa mundo sa kasalukuyan.

Dati ay hindi ganito karami ang pagkakahati-hati ng mga lahi. Tatatlo lamang noon ang kinikilalang lahi sa buong mundo: ang Caucasoid, Mongoloid, at mga Negroid.

Ang mga Caucasoid ay yaong mga natatagpuan sa Hilaga at Timog Europa, sa Hilagang Aprika, sa Timog Kanlurang Asya, sa Rusya at Siberia, at maging sa mga lugar na tulad ng India, Indonesia, Hapon at sa mga isla sa silangang Pasipiko. Ang mga Caucasoid ay yaong mapuputi ang balat, matatangos ang ilong at maninipis ang mga labi.

Sa Mongoloid dating kasama ang mga Pilipino. Ang lahing ito ay yaong mga nasa Silangan, Gitna, Timog Kanluran at Timog Asya, sa Hilagang Aprika at maging sa Timog-Silangang Europa. Ang mga Amerikanong Indian at ang mga Eskimo ay mga Mongoloid din subalit ang mga Eskimo ay kakikitaan ng halo ng ibang lahi.

Ang mga Negroid ay yaong mga taong matatagpuan sa Aprika, India, Pilipinas (ang mga aeta), Indonesia at Oceania (ang mga Papuan at mga Melanesian). Ang mga ito ay maliliit, maiitim, kulot at pino ang buhok, sarat ang ilong, at makakapal ang labi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>