Ang paggalaw ng mga kontinente o Pangaea

Isa pang teorya, na tinawag na continental drift o paggalaw ng mga kontinente, ang nagsabi naman na buo noon ang lupain ng mundo hindi dahil sa mga tulay-lupa kundi dahil sa talaga  silang magkakadikit. Ang teoryang ito ay pinasimulan ni Alfred Wegener, isang Alemang guro na ang unang interes ay ang siyensya ng atmospera at panahon.

Nagsimulang mabuo sa isip ni Wegener ang teorya ng paggalaw ng mga kontinente noong 1912 nang mapansin niya ang pagkakatugma ng hugis ng mga baybay-dagat sa Atlantiko, at

mabasa niya na dating magkarugtong ang Brazil at Africa. Naisip niya na may posibilidad na maaaring iisa lamang ang lupain ng mundo noon, na dating magkakadikit ang mga nakikita niyang magkakahiwalay nang mga kontinente. Mula sa siyensya ng panahon, lumipat ang interes ni Wegener sa heolohiya at sa paleontolohiya.

Batay sa kanyang teorya, pinangalanan ni Wegener ang dating malawak na lupain ng mundo na Pangaea. Ayon kay Wegener, noong panahong Jurassic at Tertiary nagsimulang mabasag ang Pangaea. Ang mga piraso nito ay gumalaw o umikot. Naghiwalay ang Aprika at ang Timog Amerika at nagkaroon ng puwang para sa karagatang Atlantiko. Noong panahong Quaternary naghiwalay ang Norway at Greenland. Sa paggalaw ng India patungong hilagang-silangan, nasiksik nito ang Tsina at ang Nepal, na naipit sa gitna, ay nagkatiklup-tiklop ang lupa na siya naming pinagmulan ng matataas na bundok ng Himalaya.

Sa paggagalawan ng mga kontinente, mayroong mga bahaging naiwan at nagging kabit-kabit at pahabang mga isla tulad ng Lesser Antilles (Virgin Islands, Leeward at Windward Islands, Trinidad, Barbados, Tobago) at Greater Antilles (Cuba, Hispanola, Jamaica at Puerto Rico). Mayroon din tulad ng Pilipinas at Hapon, na parang mga batang palingun-lingon habang lumalakad kaya’t nang umusad patungong kanluran ang malaking bahagi ng kontinente ng Asya ay naiwanan. Ang Australia noong una ay sumiksik sa New Zealand kaya’t nabuo ang mga bundok sa huli. Nang matagalan ay lumayo rin ang una at nagging isla ang huli.

Sa tangway ng Scandinavia, hindi papunta sa anuman sa apat na direksyon ang galaw ng lupa kundi pataas. Ang teorya ng mga siyentipiko ay ngayon lamang muling umaangat ang Scandinavia mula sa maraming taon ng pagkakalubog nito sa dagat. Noong Panahon ng Yelo, umabot ng dalawa o tatlong kilometro ang kapal ng yelo sa lugar na ito at ang bigat nito ay nagpalubog ng mga ilan daang metro sa lupa. Simula nang matapos ang Panahon ng Yelo, tumataas naman nang tumataas ang Scandinavia. Ang pinakamalaking naitaas na nito ay isang metro bawat isang dantaon.

      Si A. L. du Toit ay sumang-ayon sa teorya ni Wegener subalit iginiit na dalawa at hindi iisa ang mga lupain noon ng mundo. Ang dalawang ito ay tinawag niyang Laurasia at Gondwana. Sakop ng Laurasia ang Asya, Europa, at Hilagang Amerika, samantalang ang Gondwana naman ay binubuo ng Aprika, Timog Amerika, Arabia, India, Australia at Antarktika. Hindi nanatiling buo ang Laurasia at Gondwana. Nagkabasag-basag din ang mga ito at nabuo naman ang pitong kontinente natin sa kasalukuyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>