Tag: declamation piece for children

Short Declamation : Five Loaves of Bread

| February 21, 2011 | 9 Comments

She stood at the bar of justice A frightened creature wan and wild— In form too small for a woman, In feature too old for a child.

Continue Reading

Deklamasyon: Anakpawis

| February 23, 2010 | 1 Comment

Isang tao, munting taong kaharia’y nasa bukid, May maliit na bakurang abot-tanaw ng silahis; Nagtatanod – isang kubong kabahaya’y tila langit; Ang libangan, halamanang sa looba’y nagtatalik; Sa maghapon, ang kawaksi’y ang sariling mga bisig… Munting tao, hamak lamang – iyan ako, anakpawis.

Continue Reading

Deklamasyon: Ito Ang Bayan Ko

| February 15, 2010 | 29 Comments

Ito ang bayan ko: Pitong libong pulong kupkop ng Bathala, ngunit dinuhagi at sinamantala ng mga banyaga; Lipi ng magiting na mapaghimagsik ang puso at diwa, Unang Republikang sa dulong silanga’y nagtamo ng laya; Ito ang bayan ko: sumilang sa dugo’t nabuhay sa luha At pinagsawaan ng lahat ng biro’t hampas ng tadhana!

Continue Reading

Declamation Piece: It Is Raining

| December 7, 2009 | 22 Comments

It is raining. Where would you like to be in the rain? Where would you like to be? I’d like to be on a city street Where the rain comes driving down Trying to make things neat As it washes the houses, roof and wall The taxis, buses, cars, and all. That’s where I’d like [...]

Continue Reading

Declamation Piece : The Oak And The Reed

| November 4, 2009 | 2 Comments

The oak one day address the reed: “To you ungenerous indeed Has nature been, my humble friend, With weakness aye obliged to bend. The smallest bird that flits in air Is quite too much for you to bear; The slightest wind that wreathes the lake Your ever-trembling head does shake. The while, my towering form [...]

Continue Reading