Tag Archives: declamation piece

Short Declamation : Five Loaves of Bread

She stood at the bar of justice

A frightened creature wan and wild—

In form too small for a woman,

In feature too old for a child.

Deklamasyon: LUHA

Luha ni  Rufino Alejandro

Daloy, aking luha… daloy aking luha, sa gabing malalim, sa iyong pag-agos, inanod mo lamang ang aking damdamin,

Deklamasyon: Inang Wika

Inang Wika ni Amado Hernandez

Ako’y ikakasal, sa aming tahana’y masayang-masaya: may piging, tugtugan, awitan, sayawan.

Deklamasyon: Anakpawis

Isang tao, munting taong kaharia’y nasa bukid,
May maliit na bakurang abot-tanaw ng silahis;
Nagtatanod – isang kubong kabahaya’y tila langit;
Ang libangan, halamanang sa looba’y nagtatalik;
Sa maghapon, ang kawaksi’y ang sariling mga bisig…
Munting tao, hamak lamang – iyan ako, anakpawis.

Deklamasyon: Ito Ang Bayan Ko

Ito ang bayan ko:
Pitong libong pulong kupkop ng Bathala,
ngunit dinuhagi at sinamantala ng mga banyaga;

Lipi ng magiting na mapaghimagsik ang puso at diwa,
Unang Republikang sa dulong silanga’y nagtamo ng laya;
Ito ang bayan ko: sumilang sa dugo’t nabuhay sa luha
At pinagsawaan ng lahat ng biro’t hampas ng tadhana!