Tag Archives: idioma

Idioms page 1

An Idiom is a phrase where the words together have a meaning that is different from the dictionary definitions of the individual words.

Idioms page 2

Idioms page 3

Idioms page 4

Sawikain, pahina 1

Ang sawikain o idioma ay salita o grupo ng mga salitang patalinhaga ang gamit.

Ang sawikain ay mga salita o pagpapahayag na karaniwang ginagamit sa araw-araw.  Ito’y ay nagbibigay ng di tuwirang kahulugan.

mga halimbawa ng sawikain