Tag: idioma

Idioms page 1

| February 18, 2009 | 1 Comment

An Idiom is a phrase where the words together have a meaning that is different from the dictionary definitions of the individual words.

Continue Reading

Idioms page 2

| February 18, 2009 | 0 Comments

Continue Reading

Idioms page 3

| February 18, 2009 | 0 Comments

Continue Reading

Idioms page 4

| February 18, 2009 | 0 Comments

Continue Reading

Sawikain, pahina 1

| February 8, 2009 | 21 Comments

Ang sawikain o idioma ay salita o grupo ng mga salitang patalinhaga ang gamit. Ang sawikain ay mga salita o pagpapahayag na karaniwang ginagamit sa araw-araw.  Ito’y ay nagbibigay ng di tuwirang kahulugan. mga halimbawa ng sawikain

Continue Reading