Tag Archives: ilog huang ho

Ang Sibilisasyon sa Tsina, Ilog Huang He at Ilog Yangtze

Ang pangunahing Ilog ng Tsina ay ang Huang He at Yangtze.

Ang Huang He ay tinatawag ding yellow river dahil sa kulay ng makapal na banlik na dala nito, ito ay matagal ng sakit ng ulo ng Tsina.

Ito ay tinatawag ding “pighati ng Tsina” dahil sa malapad, malakas at madalas itong umapaw at magdala ng nakapipinsalang baha.