Tag Archives: imperyong achaemenid

Ang Lipunan at Ang Pagbagsak ng Athens

Ang Lipunan ng Athens

  • Unti-unti ang naging pag unlad ng demokrasya sa Athens. Sa ilalim ni Solon, isang mambabatas na mayaman, nabigyan ng karapatan ang mga dukha na bumoto at ng proteksyon laban sa pagkaalipin. Subalit pinanatili niya ang karapatang mamuno sa kamay lamang ng mayayamang tulad niya.