Tag Archives: sambitla

Layon Ng Pangungusap At Pangungusap Na Walang Simuno

Layon ng Pangungusap

Tuwirang layon ay tumatanggap ng kilos pandiwa at may panandang ng. Sumasagot ito sa tanong na ano.
Halimbawa:
Pumunta kami sa pasyalan.

Di-tuwirang layon ng pandiwa ay pinaglalaanan o pinagtutunguhan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong ng kanino.
Halimbawa:
Sumayaw siya ng Chacha.

 

Layon ng pang-ukol ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang kilos.
Halimbawa:
Binigyan ko siya ng pagkain.

red heart

Pangungusap na Walang Simuno

Pandamdam – ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin.
Halimbawa:
Ay mali!

Pakiusap – ito ay nagpapahayag ng kahilingan o pakiusap.
Halimbawa:
Pakiabot nga.

Eksistensyal – ito ay pahayag na ginagamitan ng may, mayroon o wala.
Halimbawa:
May tao sa loob.
Mayroon daw ganito roon.

Temporal – ito ay nagsasaad ng oras  o sagot tungkol sa panahon.
Halimbawa:
Bukas.
Sa Lunes.
Maaga pa.

Penomenal – ito ay nagpapahayag ng pangyayari.
Halimbawa:
Bumaha sa Tondo.

Pormulasyong Panlipunan – ito ay nagpapahayag ng paggalang.
Halimbawa:
Makikiraan.

Mga pangungusap na pahanga – nagpapahayag ng damdaming paghanga.
Halimbawa:
Kayganda ng babaing iyun!

Mga pormularyong panlipunan – mga pagbati, pagbibigay-galang, atbp. na nakagawian na sa lipunang Pilipino.
Halimbawa:
Magandang umaga po.

Mga sambitla – tumutukoy sa mga iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin.

Ang Sambitla ay isa ring uri ng pangungusap dahil nagtataglay ito ng diwa subalit ito ay hindi lantad.

Sambitla ay pangungusap na binubuo lamang ng isang salita subalit may buong mensahe nang naipaparating sa tagapakinig. Ito na ay kinikilala bilang isang buong pangungusap.

Ito ay ang pagbigkas ng madali sa salita o pangalan!

Ang mga salitang naku, ano at aray ay mga SAMBITLA.

Maikling sambitla
Halimbawa:


Umuulan!
Sunog!
Tubig!
Multo!
Hala!
Aba!
Ha!
Hoy!
Gising!
Naku!
Magnanakaw!