Tag Archives: sinaunang kagamitan

Kasangkapang Taliptip na Bato ang ginamit ng sinaunang Tao

Ang taliptip na bato ay kasangkapan na ginamit ng sinaunang Pilipino ng Kapanahunang Bato hanggang sa Unang bahagi ng Kapanahunang Metal.

Ang taliptip at kobol ang mga kaunaunahang kasangkapang ginawa noong Kapanahunang Paleolithic o Panahon ng Lumang Bato.

  • Ang kasangkapang ito ay nililuk sa pamamagitan ng pagpukpok sa gitna ng bato ng martilyong bato o sa pagpukpok na may buto o tabla sa pagitan ng martilyong bato at ng batong gagawing kasangkapan.