Tag Archives: Teoryang Big bang

Pinagmulan ng mga Planeta… Mundo…

Nang ang unang tao ay sumipot sa mundo, mga dalawang milyong taon na ang nakararaan, may mga 14,988,000,000 taon na ang edad ng sandaigdigan.  Ang mundo naman ay mga 4,498,000,000 taon na.